สุราขาวกลั่นจากสตอเบอรี่

สุรากลั่นพื้นบ้าน นิยมทำกันในช่วงเทศกาล งานประเพณีต่างๆ วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้จะเป็นข้าวเหนียวหมักผ่านกระบวนการกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้พัฒนาให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย เป็นสุราซึ่งผลิตจากผลไม้ตามฤดูกาล

สุราขาวกลั่นจากสตอเบอรี่ ปริมาณ 700 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของเมืองเชียงใหม่ จากวิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา อำเภอสันทราย

Category : เครื่องดื่ม

Sub Category :สุราขาวกลั่น

Unit : ขวด

Price 360 bath

Sales Online at :

Number of view product 614

 แชร์ข้อมูลไปยัง Facebook

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิก กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก


หรือ

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิก กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก


หรือ
Company's name : วิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา
Website : ไม่ระบุ