มะม่วงสิ้มลิ้ม

นำผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน นำมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ส่งออกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

มะม่วงสิ้มลิ้ม แปรรูปจากมะม่วงมหาชนกที่ตกเกรด ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Category : อาหาร

Sub Category :อาหารแปรรูป

Unit : กล่อง

Price 35 bath

Sales Online at :

Number of view product 1241

 แชร์ข้อมูลไปยัง Facebook

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิก กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก


หรือ

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิก กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก


หรือ
Company's name : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง
Website : ไม่ระบุ